受賞

2018年3月

日本育種学会論文賞

日本育種学会
 • Takuya Wada
 • ,
 • Koichiro Oku
 • ,
 • Soichiro Nagano
 • ,
 • Sachiko Isobe
 • ,
 • Hideyuki Suzuki
 • ,
 • Miyuki Mori
 • ,
 • Kinuko Takata
 • ,
 • Chiharu Hirata
 • ,
 • Katsumi Shimomura
 • ,
 • Masao Tsubone
 • ,
 • Takao Katayama
 • ,
 • Keita Hirashima
 • ,
 • Yosuke Uchimura
 • ,
 • Hidetoshi Ikegami
 • ,
 • Takayuki Sueyoshi
 • ,
 • Ko-ichi Obu