Yoshiyuki Goto

J-GLOBAL         Last updated: May 20, 2019 at 18:46
 
Avatar
Name
Yoshiyuki Goto

Research Interests

 
 

Academic & Professional Experience

 
Jun 2012
 - 
Jan 2015
Postdoctoral Fellow, Department of Microbiology and Immunology, Columbia University
 

Published Papers

 
Matsuo K, Haku A, Bi B, Takahashi H, Kamada N, Yaguchi T, Saijo S, Yoneyama M, Goto Y
Microbiology and immunology      Mar 2019   [Refereed]
Ito T, Hirose K, Saku A, Kono K, Takatori H, Tamachi T, Goto Y, Renauld JC, Kiyono H, Nakajima H
The Journal of experimental medicine   214(10) 3037-3050   Oct 2017   [Refereed]
Goto Y, Uematsu S, Kiyono H
Nature immunology   17(11) 1244-1251   Oct 2016   [Refereed]
Goto Y, Lamichhane A, Kamioka M, Sato S, Honda K, Kunisawa J, Kiyono H
Scientific reports   5 15918   Nov 2015   [Refereed]
Goto Y, Kurashima Y, Kiyono H
[Rinsho ketsueki] The Japanese journal of clinical hematology   56(10) 2205-2212   Oct 2015   [Refereed]
Panea C, Farkas AM, Goto Y, Abdollahi-Roodsaz S, Lee C, Koscsó B, Gowda K, Hohl TM, Bogunovic M, Ivanov II
Cell reports   12(8) 1314-1324   Aug 2015   [Refereed]
Goto Y, Kurashima Y, Kiyono H
Current opinion in rheumatology   27(4) 388-396   Jul 2015   [Refereed]
Farkas AM, Panea C, Goto Y, Nakato G, Galan-Diez M, Narushima S, Honda K, Ivanov II
Journal of immunological methods   421 104-111   Jun 2015   [Refereed]
Goto Y, Obata T, Kunisawa J, Sato S, Ivanov II, Lamichhane A, Takeyama N, Kamioka M, Sakamoto M, Matsuki T, Setoyama H, Imaoka A, Uematsu S, Akira S, Domino SE, Kulig P, Becher B, Renauld JC, Sasakawa C, Umesaki Y, Benno Y, Kiyono H
Science (New York, N.Y.)   345(6202) 1254009   Sep 2014   [Refereed]
Goto Y, Panea C, Nakato G, Cebula A, Lee C, Diez MG, Laufer TM, Ignatowicz L, Ivanov II
Immunity   40(4) 594-607   Apr 2014   [Refereed]
Kurashima Y, Goto Y, Kiyono H
European journal of immunology   43(12) 3108-3115   Dec 2013   [Refereed]
Obata T, Shibata N, Goto Y, Ishikawa I, Sato S, Kunisawa J, Kiyono H
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950)   191(2) 942-948   Jul 2013   [Refereed]
Jun Kunisawa, Masashi Gohda, Eri Hashimoto, Izumi Ishikawa, Morio Higuchi, Yuji Suzuki, Yoshiyuki Goto, Casandra Panea, Ivaylo I Ivanov, Risa Sumiya, Lamichhane Aayam, Taichi Wake, So Tajiri, Yosuke Kurashima, Shiori Shikata, Shizuo Akira, Kiyoshi Takeda, Hiroshi Kiyono
Nature communications   4 1772   Apr 2013   [Refereed]
Takashi Kusu, Hisako Kayama, Makoto Kinoshita, Seong Gyu Jeon, Yoshiyasu Ueda, Yoshiyuki Goto, Ryu Okumura, Hiroyuki Saiga, Takashi Kurakawa, Kayo Ikeda, Yuichi Maeda, Jun-ichi Nishimura, Yasunobu Arima, Koji Atarashi, Kenya Honda, Masaaki Murakami, Jun Kunisawa, Hiroshi Kiyono, Meinoshin Okumura, Masahiro Yamamoto, Kiyoshi Takeda
The Journal of Immunology   190(2) 774-783   Jan 2013   [Refereed]
Takuma Shibata, Naoki Takemura, Yuji Motoi, Yoshiyuki Goto, Thangaraj Karuppuchamy, Kumi Izawa, Xiaobing Li, Sachiko Akashi-Takamura, Natsuko Tanimura, Jun Kunisawa, Hiroshi Kiyono, Shizuo Akira, Toshio Kitamura, Jiro Kitaura, Satoshi Uematsu, Kensuke Miyake
International immunology   24(10) 613-623   Oct 2012   [Refereed]
Yoshiyuki Goto, Hiroshi Kiyono
Immunological reviews   245(1) 147-163   Jan 2012   [Refereed][Invited]
Michinaga Ogawa, Yuko Yoshikawa, Taira Kobayashi, Hitomi Mimuro, Makoto Fukumatsu, Kotaro Kiga, Zhenzi Piao, Hiroshi Ashida, Mitsutaka Yoshida, Shigeru Kakuta, Tomohiro Koyama, Yoshiyuki Goto, Takahiro Nagatake, Shinya Nagai, Hiroshi Kiyono, Magdalena Kawalec, Jean-Marc Reichhart, Chihiro Sasakawa
Cell host & microbe   9(5) 376-389   May 2011   [Refereed]
Yoshiyuki Goto, Hiroshi Kiyono
Nature immunology   12(3) 195-197   Mar 2011   [Invited]
Kazutaka Terahara, Tomonori Nochi, Masato Yoshida, Yuko Takahashi, Yoshiyuki Goto, Hirotsugu Hatai, Shiho Kurokawa, Myoung Ho Jang, Mi-Na Kweon, Steven E Domino, Takachika Hiroi, Yoshikazu Yuki, Yasuko Tsunetsugu-Yokota, Kazuo Kobayashi, Hiroshi Kiyono
Biochemical and biophysical research communications   404(3) 822-828   Jan 2011   [Refereed]
Takashi Obata, Yoshiyuki Goto, Jun Kunisawa, Shintaro Sato, Mitsuo Sakamoto, Hiromi Setoyama, Takahiro Matsuki, Kazuhiko Nonaka, Naoko Shibata, Masashi Gohda, Yuki Kagiyama, Tomonori Nochi, Yoshikazu Yuki, Yoshiko Fukuyama, Akira Mukai, Shinichiro Shinzaki, Kohtaro Fujihashi, Chihiro Sasakawa, Hideki Iijima, Masatoshi Goto, Yoshinori Umesaki, Yoshimi Benno, Hiroshi Kiyono
Proceedings of the National Academy of Sciences   107(16) 7419-7424   Apr 2010   [Refereed]
Michiyo Imada, Kyoko Masuda, Rumi Satoh, Yumi Ito, Yoshiyuki Goto, Takayuki Matsuoka, Shota Endo, Akira Nakamura, Hiroshi Kawamoto, Toshiyuki Takai
International immunology   21(10) 1151-1161   Oct 2009   [Refereed]
Kazutaka Terahara, Masato Yoshida, Fumihiro Taguchi, Osamu Igarashi, Tomonori Nochi, Yoshiyuki Gotoh, Takuya Yamamoto, Yasuko Tsunetsugu-Yokota, Nicole Beauchemin, Hiroshi Kiyono
Biochemical and biophysical research communications   383(3) 340-346   Jun 2009   [Refereed]
Toshihiko Kobayashi, Koichiro Takahashi, Yoshinori Nagai, Takuma Shibata, Masako Otani, Shozo Izui, Shizuo Akira, Yoshiyuki Gotoh, Hiroshi Kiyono, Kensuke Miyake
International immunology   20(7) 881-891   Jul 2008   [Refereed]

Conference Activities & Talks

 
Segmented filamentous bacteria antigens presented by intestinal dendritic cells drive mucosal Th17 cell differentiation
Yoshiyuki Goto
13 Dec 2014   
Indigenous lamina propria TNF-producing CD11c+ cells regulate the symbiosis with the gut microbiota
Yoshiyuki Goto
14th International Congress of Immunology   26 Aug 2010   
Intestinal lamina propria CD11c+ cells establish the environmental niche for the gut microbiota [Invited]
Yoshiyuki Goto
Global COE Symposium on Current and Future Directions of Dendritic Cell Biology and Immunotherapy   29 Jun 2010   
Indigenous TNF-producing CD11c+ cells establish a symbiosis with the gut microbiota [Invited]
Yoshiyuki Goto
2nd Symposium of the IMSUT & RCAST Global COE   2 Mar 2010   
Naturally occurring TNF-a-producing intestinal CD11c+ cells establish a symbiosis with gut microbiota [Invited]
Yoshiyuki Goto
The 4th Stage Surface Barrier Immunology Study Group (SBARIS) 1st Meeting   6 Mar 2009