Takehide Kenjo

J-GLOBAL         Last updated: Apr 11, 2017 at 09:52
 
Avatar
Name
Takehide Kenjo
E-mail
kenjofh.seikei.ac.jp
Affiliation
Seikei University
Section
Faculty of HumanitiesDepartment of Contemporary Societies

Research Areas

 
 
  • Sociology / Sociology / Media and Communication Theory

Academic & Professional Experience

 
Apr 2011
 - 
Today
Professor, Faculty of Humanities, Seikei University
 
Apr 2007
 - 
Mar 2011
Associate Professor, Faculty of Humanities, Seikei University
 
Apr 2005
 - 
Mar 2007
Assistant Professor, Faculty of Humanities, Seikei University
 
Apr 1996
 - 
Mar 2005
Lecturer, Faculty of Humanities, Seikei University
 
Oct 1993
 - 
Mar 1996
The Institute of Socio-Information and Communication Studies, The University of Tokyo
 

Education

 
Apr 1989
 - 
Sep 1993
The University of Tokyo
 

Published Papers

 
Mikami Shunji, Korenaga Ron, Nakamura Isao, Kenjo Takehide, Mori Yasutoshi, Yanagisawa Kaga, Mori Yasuko, Sekiya Naoya
The research bulletin of the Institute of Socio-Information and Communication Studies, the University of Tokyo   15 145-235   2001
Kenjo Takehide, Hashimoto Yoshiaki, Hori Yoshimi, Ogawa Yoko, Odagiri Yukako, Doi Mitsuru, Okano Ichiro, Sasagawa Yoko, Sasaki Yumi, Matsuda Misa, Tsuji Daisuke, Fukuda Mitsuru, Mori Yasutoshi, Kitada Akihiro
The research bulletin of the Institute of Socio-Information and Communication Studies, the University of Tokyo   8 199-315   Nov 1996
Hashimoto Yoshiaki, Tsuji Daisuke, Mizuno Hirosuke
The research bulletin of the Institute of Socio-Information and Communication Studies, the University of Tokyo   6 1-84   Dec 1995
Hashimoto Yoshiaki, Kenjo Takehide, Yoshii Hiroaki
The research bulletin of the Institute of Socio-Information and Communication Studies, the University of Tokyo   6 111-193   Dec 1995
Kenjo Takehide
The bulletin of the Institute of Socio-Information and Communication Studies, the University of Tokyo   49 25-52   1995
Hashimoto Yoshiaki, Yoshii Hiroaki, Mikami Shunji, Mizuno Hirosuke, Ishii Ken'ichi, Hirabayashi Noriko, Kenjo Takehide, Nakamura Isao, Korenaga Ron, Fukuda Mitsuru, Tsuji Daisuke, Mori Yasutoshi, Yanagisawa Kaga
The research bulletin of the Institute of Socio-Information and Communication Studies, the University of Tokyo   4 1-178   1994
Hashimoto Yoshiaki, Odagiri Yukako, Korenaga Ron, Okano Ichiro, Kenjo Takehide, Matsuda Misa, Fukuda Mitsuru
The research bulletin of the Institute of Socio-Information and Communication Studies, the University of Tokyo   3 181-251   1993
Hashimoto Yoshiaki, Yoshii Hiroaki, Mikami Shunji, Mizuno Hirosuke, Ishii Ken'ichi, Hirabayashi Noriko, Nakamura Isao, Korenaga Ron, Kenjo Takehide, Fukuda Mitsuru
The research bulletin of the Institute of Socio-Information and Communication Studies, the University of Tokyo   3 1-70   1993
Hashimoto Yoshiaki, Intercultural Communication Study Group '91, Sasagawa Youko, Kenjo Takehide, Sugita Yuko
The research bulletin of the Institute of Socio-Information and Communication Studies, the University of Tokyo   1 107-159   1992
Hashimoto Yoshiaki, Mikami Shunji, Ishii Ken'ichi, Wakabayashi Naoki, Hirabayashi Noriko, Nakamura Isao, Korenaga Ron, Kenjo Takehide
The research bulletin of the Institute of Socio-Information and Communication Studies, the University of Tokyo   2 45-157   1992

Misc

 
SADAMICHI Masayo, HORITA Tatsuya, TANAKA Hiroyuki, NAGANO Kazuo, NAKAGAWA Hitoshi, KENJYO Takehide, NAKAMURA Takehiro, ISHIHARA Kazuhiko, NISHIHATA Neizo, SUZUKI Tsugumasa
The Joint Conference on Educational Technology   6(1) 71-74   Oct 2000
KENJO TAKEHIDE
12(1) 75-77   May 1994