Profile Information

Degree
医学博士(昭和大学大学院医学研究科)

J-GLOBAL ID
201801020278879134

Research History

  2

Papers

  15

Presentations

  64
 • Koizumi Tomotake, Aoki Takeshi, Kusano Tomokazu, Fujimori Akira, Enami Yuta, Aogaki Koji, Tashiro Yoshihiko, Hakozaki Tomoki, Tomioka Kodai, Koike Reiko, Mitamura Keitaro, Matsuda Kazuhiro, Yamada Kosuke, Wada Yusuke, Shibata Hideki, Hirai Takahito, Murakami Masahiko
  日本肝胆膵外科学会・学術集会プログラム・抄録集 6 2018 
 • Yamazaki Tatsuya, Koizumi Tomotake, Wada Yusuke, Hirai Takahito, Tomioka Kodai, Hakozaki Tomoki, Tashiro Yoshihiko, Nogaki Koji, Yamada Kosuke, Matsuda Kazuhiro, Kusano Tomokazu, Fujimori Akira, Enami Yuta, Aoki Takeshi, Murakami Masahiko
  日本肝胆膵外科学会・学術集会プログラム・抄録集 6 2018 
 • Aoki Takeshi, Murakami Masahiko, Fujimori Akira, Koizumi Tomotake, Kusano Tomokazu, Yamada Kosuke, Hakozaki Tomoki, Tashiro Yoshihiko, Tomioka Kodai, Goto Tetsu, Yamazaki Kuniyasu, Watanabe Makoto, Enami Yuta, Shibata Hideki, Matsuda Kazuhiro, Hirai Takahito, Mitamura Keitaro, Koike Reiko, Yoshitake Osamu, Otsuka Koji
  日本肝胆膵外科学会・学術集会プログラム・抄録集 6 2018 
 • Wada Yusuke, Aoki Takeshi, Fujimasa Koichiro, Hirai Takahito, Tomioka Kodai, Shibata Hideki, Hakozaki Tomoki, Tashiro Yoshihiko, Nogaki Koji, Matsuda Kazuhiro, Yamada Kosuke, Kusano Tomokazu, Koizumi Tomotake, Fujimori Akira, Enami Yuta, Murakami Masahiko
  日本肝胆膵外科学会・学術集会プログラム・抄録集 6 2018 
 • Hirai Takahito, Murakami Masahiko, Aoki Takeshi, Tomioka Kodai, Shibata Hidetaka, Hakozaki Tomoki, Wada Yusuke, Tashiro Yoshihiko, Nogaki Koji, Matsuda Kazuhiro, Yamada Kosuke, Kusano Tomokazu, Koizumi Tomokazu, Fujimori Akira, Enami Yuta, Kato Takashi
  日本肝胆膵外科学会・学術集会プログラム・抄録集 6 2018 

Teaching Experience

  2

Research Projects

  1