Toshiyuki Takai

J-GLOBAL         Last updated: May 24, 2019 at 09:09
 

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
Jan 2016
 - 
Today
Senior Researcher, Biological Resources and Post-harvest Division, Japan International Research Center for Agricutural Sicences
 
Apr 2009
 - 
Dec 2015
Senior Researcher, National Insitutute of Crop Science, National Agricultural Research Organization
 
Dec 2005
 - 
Mar 2009
Post-Doctoral Fellow, National Institute of Agrobiological Sciences
 

Education

 
 
 - 
Nov 2005
Graduate School of Agriculture, Kyoto University
 
 
 - 
Mar 2000
Faculty of Agriculture, Kyoto University
 

Published Papers

 
SPIKE, a quantitative-trait locus, increases rice grain yield
Toshiyuki Takai, Daisuke Fujita, Patrick Lumanglas, Eliza Vie Simon, Kazuhiro Sasaki, Tsutomu Ishimaru, Hidetoshi Asai, Nobuya Kobayashi
Euphytica   215 https://doi.org/10.1007/s10681   May 2019   [Refereed]
Fukuda A, Kondo K, Ikka T, Takai T, Tanabata T, Yamamoto T
Breeding science   68(3) 305-315   Jun 2018   [Refereed]
Takai Toshiyuki, Nakano Hiroshi, Yoshinaga Satoshi, Kondo Motohiko
PLANT BREEDING   137(2) 109-117   Apr 2018   [Refereed]
Ishimaru Tsutomu, Qin Jianquan, Sasaki Kazuhiro, Fujita Daisuke, Gannaban Ritchel B., Lumanglas Patrick D., Simon Eliza-Vie M., Ohsumi Akihiro, Takai Toshiyuki, Kondo Motohiko, Collard Bertrand, Rustini Sri, Voradeth Singty, Boualaphanh Chanthakhone, Susanto Untung, Hairmansis Aris, Hayashi Kei-ichi, Jagadish S. V. Krishna, Fukuta Yoshimichi, Kobayashi Nobuya
FIELD CROPS RESEARCH   213 89-99   Nov 2017   [Refereed]
Nakano Hiroshi, Yoshinaga Satoshi, Takai Toshiyuki, Arai-Sanoh Yumiko, Kondo Katsuhiko, Yamamoto Toshio, Sakai Hidemitsu, Tokida Takeshi, Usui Yasuhiro, Nakamura Hirofumi, Hasegawa Toshihiro, Kondo Motohiko
SCIENTIFIC REPORTS   7    May 2017   [Refereed]
Takai Toshiyuki, Adachi Shunsuke, Fujita Daisuke, Arai-Sanoh Yumiko, Okamura Masaki, Kondo Motohiko, Kobayashi Nobuya
PLANT PRODUCTION SCIENCE   20(4) 467-476   2017   [Refereed]
Ookawa Taiichiro, Aoba Ryo, Yamamoto Toshio, Ueda Tadamasa, Takai Toshiyuki, Fukuoka Shuichi, Ando Tsuyu, Adachi Shunsuke, Matsuoka Makoto, Ebitani Takeshi, Kato Yoichiro, Mulsanti Indria Wahyu, Kishii Masahiro, Reynolds Matthew, Pinera Francisco, Kotake Toshihisa, Kawasaki Shinji, Motobayashi Takashi, Hirasawa Tadashi
Scientific Reports   6    Jul 2016   [Refereed]
Hori Kiyosumi, Nonoue Yasunori, Ono Nozomi, Shibaya Taeko, Ebana Kaworu, Matsubara Kazuki, Ogiso-Tanaka Eri, Tanabata Takanari, Sugimoto Kazuhiko, Taguchi-Shiobara Fumio, Yonemaru Jun-ichi, Mizobuchi Ritsuko, Uga Yusaku, Fukuda Atsunori, Ueda Tadamasa, Yamamoto Shin-ichi, Yamanouchi Utako, Takai Toshiyuki, Ikka Takashi, Kondo Katsuhiko, Hoshino Tomoki, Yamamoto Eiji, Adachi Shunsuke, Nagasaki Hideki, Shomura Ayahiko, Shimizu Takehiko, Kono Izumi, Ito Sachie, Mizubayashi Tatsumi, Kitazawa Noriyuki, Nagata Kazufumi, Ando Tsuyu, Fukuoka Shuichi, Yamamoto Toshio, Yano Masahiro
BMC PLANT BIOLOGY   15    May 2015   [Refereed]
Kondo Motohiko, Maeda Hideo, Goto Akitoshi, Nakano Hiroshi, Kiho Nobuharu, Makino Tomoyuki, Sato Mutsuto, Fujimura Shigeto, Eguchi Tetsuya, Hachinohe Mayumi, Hamamatsu Shioka, Ihara Hirotaka, Takai Toshiyuki, Arai-Sanoh Yumiko, Kimura Takeshi
SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION   61(1) 133-143   Jan 2015   [Refereed]
Kondo Motohiko, Makino Tomoyuki, Eguchi Tetsuya, Goto Akitoshi, Nakano Hiroshi, Takai Toshiyuki, Arai-Sanoh Yumiko, Kimura Takeshi
SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION   61(1) 144-151   Jan 2015   [Refereed]
Takai Toshiyuki, Ikka Takashi, Kondo Katsuhiko, Nonoue Yasunori, Ono Nozomi, Arai-Sanoh Yumiko, Yoshinaga Satoshi, Nakano Hiroshi, Yano Masahiro, Kondo Motohiko, Yamamoto Toshio
BMC PLANT BIOLOGY   14    Nov 2014   [Refereed]
Arai-Sanoh Yumiko, Takai Toshiyuki, Yoshinaga Satoshi, Nakano Hiroshi, Kojima Mikiko, Sakakibara Hitoshi, Kondo Motohiko, Uga Yusaku
SCIENTIFIC REPORTS   4    Jul 2014   [Refereed]
Nakano Hiroshi, Ono Hiroshi, Iwasawa Norio, Takai Toshiyuki, Arai-Sanoh Yumiko, Kondo Motohiko
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY   61(49) 11921-11928   Dec 2013   [Refereed]
Uga Yusaku, Sugimoto Kazuhiko, Ogawa Satoshi, Rane Jagadish, Ishitani Manabu, Hara Naho, Kitomi Yuka, Inukai Yoshiaki, Ono Kazuko, Kanno Noriko, Inoue Haruhiko, Takehisa Hinako, Motoyama Ritsuko, Nagamura Yoshiaki, Wu Jianzhong, Matsumoto Takashi, Takai Toshiyuki, Okuno Kazutoshi, Yano Masahiro
NATURE GENETICS   45(9) 1097-+   Sep 2013   [Refereed]
Takai Toshiyuki, Adachi Shunsuke, Taguchi-Shiobara Fumio, Sanoh-Arai Yumiko, Iwasawa Norio, Yoshinaga Satoshi, Hirose Sakiko, Taniguchi Yojiro, Yamanouchi Utako, Wu Jianzhong, Matsumoto Takashi, Sugimoto Kazuhiko, Kondo Katsuhiko, Ikka Takashi, Ando Tsuyu, Kono Izumi, Ito Sachie, Shomura Ayahiko, Ookawa Taiichiro, Hirasawa Tadashi, Yano Masahiro, Kondo Motohiko, Yamamoto Toshio
SCIENTIFIC REPORTS   3    Aug 2013   [Refereed]
Yoshinaga Satoshi, Takai Toshiyuki, Arai-Sanoh Yumiko, Ishimaru Tsutomu, Kondo Motohiko
FIELD CROPS RESEARCH   150 74-82   Aug 2013   [Refereed]
Takai Toshiyuki, Ohsumi Akihiro, Arai Yumiko, Iwasawa Norio, Yano Masahiro, Yamamoto Toshio, Yoshinaga Satoshi, Kondo Motohiko
JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH QUARTERLY   47(3) 227-235   Jul 2013   [Refereed]
Adachi Shunsuke, Nakae Toru, Uchida Masaki, Soda Kazuya, Takai Toshiyuki, Oi Takao, Yamamoto Toshio, Ookawa Taiichiro, Miyake Hiroshi, Yano Masahiro, Hirasawa Tadashi
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY   64(4) 1061-1072   Feb 2013   [Refereed]
Takai Toshiyuki, Arai-Sanoh Yumiko, Iwasawa Norio, Hayashi Takeshi, Yoshinaga Satoshi, Kondo Motohiko
CROP SCIENCE   52(6) 2649-2658   Nov 2012   [Refereed]
Arai-Sanoh Yumiko, Ida Masashi, Zhao Rui, Yoshinaga Satoshi, Takai Toshiyuki, Ishimaru Tsutomu, Maeda Hideo, Nishitani Kazuhiko, Terashima Yoshifumi, Gau Mitsuru, Kato Naoki, Matsuoka Makoto, Kondo Motohiko
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY   75(6) 1104-1112   Jun 2011   [Refereed]
Ohsumi Akihiro, Takai Toshiyuki, Ida Masashi, Yamamoto Toshio, Arai-Sanoh Yumiko, Yano Masahiro, Ando Tsuyu, Kondo Motohiko
FIELD CROPS RESEARCH   120(1) 68-75   Jan 2011   [Refereed]
Ishimaru Tsutomu, Hirabayashi Hideyuki, Ida Masashi, Takai Toshiyuki, San-Oh Yumiko A., Yoshinaga Satoshi, Ando Ikuo, Ogawa Tsugufumi, Kondo Motohiko
ANNALS OF BOTANY   106(3) 515-520   Sep 2010   [Refereed]
Takai Toshiyuki, Kondo Motohiko, Yano Masahiro, Yamamoto Toshio
RICE   3(2-3) 172-180   Sep 2010   [Refereed]
Fujita Daisuke, Santos Rizza Eve M., Ebron Leodegario A., Telebanco-Yanoria Mary J., Kato Hiroshi, Kobayashi Sohei, Uga Yusaku, Araki Etsuko, Takai Toshiyuki, Tsunematsu Hiroshi, Imbe Tokio, Khush Gurdev S., Brar Darshan S., Fukuta Yoshimichi, Kobayashi Nobuya
JARQ-JAPAN AGRICULTURAL RESEARCH QUARTERLY   44(3) 277-290   Jul 2010   [Refereed]
Takai Toshiyuki, Yano Masahiro, Yamamoto Toshio
FIELD CROPS RESEARCH   115(2) 165-170   Jan 2010   [Refereed]
Fujita Daisuke, Santos Rizza E., Ebron Leodegario A., Telebanco-Yanoria Mary J., Kato Hiroshi, Kobayashi Sohei, Uga Yusaku, Araki Etsuko, Takai Toshiyuki, Tsunematsu Hiroshi, Imbe Tokio, Khush Gurdev S., Brar Darshan S., Fukuta Yoshimichi, Kobayashi Nobuya
FIELD CROPS RESEARCH   114(2) 244-254   Nov 2009   [Refereed]
Takai Toshiyuki, Ohsumi Akihiro, San-oh Yumiko, Laza Ma. Rebecca C., Kondo Motohiko, Yamamoto Toshio, Yano Masahiro
THEORETICAL AND APPLIED GENETICS   118(7) 1401-1410   May 2009   [Refereed]
Takai Toshiyuki, Nonoue Yasunori, Yamamoto Shin-ichi, Yamanouchi Utako, Matsubara Kazuki, Liang Zheng-Wei, Lin Hong-Xuan, Ono Nozomi, Uga Yusaku, Yano Masahiro
BREEDING SCIENCE   57(3) 257-261   Sep 2007   [Refereed]
Takai Toshiyuki, Fukuta Yoshimichi, Sugimoto Atsuko, Shiraiwa Tatsuhiko, Horie Takeshi
PLANT PRODUCTION SCIENCE   9(3) 271-280   Jul 2006   [Refereed]
Horie T, Matsuura S, Takai T, Kuwasaki K, Ohsumi A, Shiraiwa T
Plant, cell & environment   29(4) 653-660   Apr 2006   [Refereed]
Takai T, Fukuta Y, Shiraiwa T, Horie T
Journal of experimental botany   56(418) 2107-2118   Aug 2005   [Refereed]