Toru Hara

J-GLOBAL         Last updated: Dec 3, 2018 at 19:55
 

Published Papers

 
Kawamoto Naoyuki, Kakefuda Yohei, Yamada Isamu, Yuan Jianjun, Hasegawa Kotone, Kimoto Koji, Hara Toru, Mitome Masanori, Bando Yoshio, Mori Takao, Golberg Dmitri
NANO ENERGY   52 323-328   Oct 2018   [Refereed]
Chen Wanghui, Wilmet Maxence, Thai Giang Truong, Dumait Noee, Cordier Stephane, Matsui Yoshio, Hara Toru, Takei Toshiaki, Saito Norio, Thi Kim Ngan Nguyen, Ohsawa Takeo, Ohashi Naoki, Uchikoshi Tetsuo, Grasset Fabien
HELIYON   4(6)    Jun 2018   [Refereed]
Takano Akira, Maehata Keisuke, Iyomoto Naoko, Hara Toru, Mitsuda Kazuhisa, Yamasaki Noriko, Tanaka Keiichi
IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE   65(2) 758-765   Feb 2018   [Refereed]
Kitashima Tomonori, Hara Toru, Yang Yang, Hara Yuka
MATERIALS & DESIGN   137 355-360   Jan 2018   [Refereed]
Yamaguchi Noriko, Kogure Toshihiro, Mukai Hiroki, Akiyama-Hasegawa Kotone, Mitome Masanori, Hara Toru, Fujiwara Hideshi
GEOCHEMICAL JOURNAL   52(2) 123-136   2018   [Refereed]