Naoki Kawazoe

J-GLOBAL         Last updated: Dec 26, 2018 at 22:26
 
Avatar
Name
Naoki Kawazoe
Affiliation
National Institute for Materials Science

Research Areas

 
 

Awards & Honors

 
Sep 2018
Cellular nanomechanics of stem cells and cancer cells confined to micropatterned surfaces, SRB Excellence Award, Romanian Society for Biomaterials
 

Published Papers

 
Naoki Kawazoe
Materials   12(31) 1-12   Dec 2018   [Refereed]
Xiuhui Wang, Jing Zhang, Jingchao Li, Ying Chen, Yazhou Chen, Naoki Kawazoe, Guoping Chen
Journal of Materials Chemistry B   6 7728-7736   Nov 2018   [Refereed]
Li Xiaomeng, Sun Qingqing, Li Qian, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
FRONTIERS IN CHEMISTRY   6    Oct 2018   [Refereed]
Chen Ying, Chen Shangwu, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
SCIENTIFIC REPORTS   8    Sep 2018   [Refereed]
Yang Yingjun, Wang Xinlong, Huang Tsung-Chun, Hu Xiaohong, Kawazoe Naoki, Tsai Wei-Bor, Yang Yingnan, Chen Guoping
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B   6(34) 5424-5434   Sep 2018   [Refereed]
Li Bao, Gao Yongli, Guo Likun, Fan Yujiang, Kawazoe Naoki, Fan Hongsong, Zhang Xingdong, Chen Guoping
REGENERATIVE BIOMATERIALS   5(3) 159-166   Jun 2018   [Refereed]
Cheng Gong, Gu Zhanjun, Hu He, Kawazoe Naoki, Qu Xiaozhong, Wei Gang, Wu Chengtie, Xu Leyuan, Zhang Run, Zhang Yuanwei
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B   6(18) 2649   May 2018   [Refereed]
Dulinska-Molak Ida, Chlanda Adrian, Li Jasmine, Wang Xinlong, Bystrzejewski Michal, Kawazoe Naoki, Chen Guoping, Swieszkowski Wojciech
MICRON   108 41-48   May 2018   [Refereed]
Li Jingchao, Chen Ying, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
NANO RESEARCH   11(3) 1247-1261   Mar 2018   [Refereed]
Guo Likun, Fan Yujiang, Kawazoe Naoki, Fan Hongsong, Zhang Xingdong, Chen Guoping
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B   6(7) 1018-1025   Feb 2018   [Refereed]
Chen Ying, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
ACTA BIOMATERIALIA   67 341-353   Feb 2018   [Refereed]
Hoshiba Takashi, Sato Kazuhiro, Kawazoe Naoki, Chen Guoping, Tanaka Masaru
CHEMISTRY LETTERS   47(1) 107-109   2018   [Refereed]
Chen Guoping, Kawazoe Naoki
OSTEOCHONDRAL TISSUE ENGINEERING: NANOTECHNOLOGY, SCAFFOLDING-RELATED DEVELOPMENTS AND TRANSLATION   1058 171-191   2018   [Refereed]
Hoshiba Takashi, Maruyama Hiroka, Sato Kazuhiro, Endo Chiho, Kawazoe Naoki, Chen Guoping, Tanaka Masaru
MACROMOLECULAR BIOSCIENCE   17(12)    Dec 2017   [Refereed]
Zhang Jing, Li Jingchao, Wang Xiuhui, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
BIOMATERIALS SCIENCE   5(11) 2276-2284   Nov 2017   [Refereed]
Li Jingchao, Zhang Jing, Chen Ying, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   9(41) 35683-35692   Oct 2017   [Refereed]
Chen Ying, Li Jingchao, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B   5(33) 6801-6810   Sep 2017   [Refereed]
Li Xiaomeng, Chen Ying, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B   5(29) 5753-5762   Aug 2017   [Refereed]
Li Xiaomeng, Zhang Jing, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
POLYMERS   9(8)    Aug 2017   [Refereed]
Li Jingchao, Li Xiaomeng, Zhang Jing, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS   6(14)    Jul 2017   [Refereed]
Yang Jianmin, Li Jingchao, Li Xiaomeng, Wang Xinlong, Yang Yingjun, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
BIOMATERIALS   133 253-262   Jul 2017   [Refereed]
Chen Shangwu, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
TISSUE ENGINEERING PART C-METHODS   23(6) 367-376   Jun 2017   [Refereed]
Li Jingchao, Chen Ying, Yang Yingjun, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B   5(7) 1353-1362   Feb 2017   [Refereed]
Li Jingchao, Mao Hongli, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
BIOMATERIALS SCIENCE   5(2) 173-189   Feb 2017   [Refereed]
Zhang Jing, Li Jingchao, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B   5(2) 245-253   Jan 2017   [Refereed]
Yamamori Akira, Takata Yusuke, Fukushi Eri, Kawabata Jun, Okada Hideki, Kawazoe Naoki, Ueno Keiji, Onodera Shuichi, Shiomi Norio
JOURNAL OF APPLIED GLYCOSCIENCE   64(4) 123-127   2017   [Refereed]
Mamiya Hiroaki, Takeda Yoshihiko, Naka Takashi, Kawazoe Naoki, Chen Guoping, Jeyadevan Balachandran
JOURNAL OF NANOMATERIALS      2017   [Refereed]
Yang Jianmin, Li Jingchao, Wang Xinlong, Li Xiaomeng, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B   4(47) 7662-7668   Dec 2016   [Refereed]
Wang Xinlong, Hu Xiaohong, Kawazoe Naoki, Yang Yingnan, Chen Guoping
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS   26(42) 7634-7643   Nov 2016   [Refereed]
Wang Xinlong, Yang Yingjun, Hu Xiaohong, Kawazoe Naoki, Yang Yingnan, Chen Guoping
ANALYTICAL SCIENCES   32(11) 1177-1182   Nov 2016   [Refereed]
Li Xiaomeng, Chen Shangwu, Li Jingchao, Wang Xinlong, Zhang Jing, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
POLYMERS   8(8)    Aug 2016   [Refereed]
Wang Xinlong, Hu Xiaohong, Dulinska-Molak Ida, Kawazoe Naoki, Yang Yingnan, Chen Guoping
SCIENTIFIC REPORTS   6    Jun 2016   [Refereed]
Cai Rong, Nakamoto Tomoko, Hoshiba Takashi, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
ACTA BIOMATERIALIA   35 185-193   Apr 2016   [Refereed]
Hagiwara Koki, Chen Guoping, Kawazoe Naoki, Tabata Yasuhiko, Komuro Hiroaki
JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE   10(4) 325-333   Apr 2016   [Refereed]
Chen Shangwu, Zhang Qin, Nakamoto Tomoko, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
TISSUE ENGINEERING PART C-METHODS   22(3) 189-198   Mar 2016   [Refereed]
Wang Xinlong, Nakamoto Tomoko, Dulinska-Molak Ida, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B   4(1) 37-45   2016   [Refereed]
Hoshiba Takashi, Chen Guoping, Endo Chiho, Maruyama Hiroka, Wakui Miyuki, Nemoto Eri, Kawazoe Naoki, Tanaka Masaru
STEM CELLS INTERNATIONAL      2016   [Refereed]
Li Jingchao, Li Jia'En Jasmine, Zhang Jing, Wang Xinlong, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
NANOSCALE   8(15) 7992-8007   2016   [Refereed]
Wang Xinlong, Hu Xiaohong, Li Jingchao, Russe Adriana C. Mulero, Kawazoe Naoki, Yang Yingnan, Chen Guoping
BIOMATERIALS SCIENCE   4(6) 970-978   2016   [Refereed]
Zhang Jing, Li Jingchao, Chen Shangwu, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B   4(34) 5664-5672   2016   [Refereed]
Chen Shangwu, Nakamoto Tomoko, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
BIOMATERIALS   73 23-31   Dec 2015   [Refereed]
Cai Rong, Nakamoto Tomoko, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
BIOMATERIALS   52 199-207   Jun 2015   [Refereed]
Li Jia'En Jasmine, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
BIOMATERIALS   54 226-236   Jun 2015   [Refereed]
Cai Rong, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES   126 381-386   Feb 2015   [Refereed]
Mao Hongli, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES   126 63-69   Feb 2015   [Refereed]
Li Jingchao, Cai Rong, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B   3(28) 5806-5814   2015   [Refereed]
Mao Hongli, Li Jingchao, Dulinska-Molak Ida, Kawazoe Naoki, Takeda Yoshihiko, Mamiya Hiroaki, Chen Guoping
BIOMATERIALS SCIENCE   3(9) 1284-1290   2015   [Refereed]
Hu Xiaohong, Zhu Qi, Wang Xinlong, Kawazoe Naoki, Yang Yingnan
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A   3(34) 17858-17865   2015   [Refereed]
Chen Shangwu, Zhang Qin, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
RSC ADVANCES   5(114) 94405-94410   2015   [Refereed]
Nakamoto Tomoko, Wang Xinlong, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES   122 316-323   Oct 2014   [Refereed]
Nanda Himansu Sekhar, Nakamoto Tomoko, Chen Shangwu, Cai Rong, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION   25(13) 1374-1386   Sep 2014   [Refereed]
Zhang Qin, Lu Hongxu, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
ACTA BIOMATERIALIA   10(5) 2005-2013   May 2014   [Refereed]
Dulinska-Molak Ida, Mao Hongli, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF BIOMEDICAL NANOTECHNOLOGY   10(4) 651-659   Apr 2014   [Refereed]
Zhang Qin, Nakamoto Tomoko, Chen Shangwu, Kawazoe Naoki, Lin Kaili, Chang Jiang, Chen Guoping
JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY   14(4) 3221-3227   Apr 2014   [Refereed]
Lin Kaili, Zhai Dong, Zhang Na, Kawazoe Naoki, Chen Guoping, Chang Jiang
CERAMICS INTERNATIONAL   40(2) 3287-3293   Mar 2014   [Refereed]
Nanda Himansu Sekhar, Kawazoe Naoki, Zhang Qin, Chen Shangwu, Chen Guoping
JOURNAL OF BIOACTIVE AND COMPATIBLE POLYMERS   29(2) 95-109   Mar 2014   [Refereed]
Dulinska-Molak Ida, Mao Hongli, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY   14(3) 2459-2465   Mar 2014   [Refereed]
Mao Hongli, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY   14(3) 2487-2492   Mar 2014   [Refereed]
Mao Hongli, Cai Rong, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
NANOSCALE   6(3) 1552-1559   2014   [Refereed]
He Xiaoming, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL      2014   [Refereed]
Nanda Himansu Sekhar, Chen Shangwu, Zhang Qin, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL      2014   [Refereed]
Chen Shangwu, Zhang Qin, Nakamoto Tomoko, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B   2(34) 5612-5619   2014   [Refereed]
Wang Xinlong, Song Wei, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A   101(12) 3388-3395   Dec 2013   [Refereed]
Zhang Qin, Lu Hongxu, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
MATERIALS LETTERS   107 280-283   Sep 2013   [Refereed]
Zhang Qin, Lu Hongxu, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF BIOACTIVE AND COMPATIBLE POLYMERS   28(5) 426-438   Sep 2013   [Refereed]
Hoshiba Takashi, Lu Hongxu, Kawazoe Naoki, Yamada Tomoe, Chen Guoping
BIOTECHNOLOGY PROGRESS   29(5) 1331-1336   Sep 2013   [Refereed]
Zhai Wanyin, Lu Hongxu, Wu Chengtie, Chen Lei, Lin Xiaoting, Naoki Kawazoe, Chen Guoping, Chang Jiang
ACTA BIOMATERIALIA   9(8) 8004-8014   Aug 2013   [Refereed]
Dai Wenda, Yao Zhenjun, Dong Jian, Kawazoe Naoki, Zhang Chi, Chen Guoping
JOURNAL OF BIOACTIVE AND COMPATIBLE POLYMERS   28(3) 247-257   May 2013   [Refereed]
Mao Hongli, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
BIOMATERIALS   34(10) 2472-2479   Mar 2013   [Refereed]
Wang Xinlong, Song Wei, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
SOFT MATTER   9(16) 4160-4166   2013   [Refereed]
Lu Hongxu, Oh Hwan Hee, Kawazoe Naoki, Yamagishi Kozo, Chen Guoping
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS   13(6)    Dec 2012   [Refereed]
Lu Hongxu, Kawazoe Naoki, Kitajima Takashi, Myoken Yuka, Tomita Masahiro, Umezawa Akihiro, Chen Guoping, Ito Yoshihiro
BIOMATERIALS   33(26) 6140-6146   Sep 2012   [Refereed]
Lu Hongxu, Hoshiba Takashi, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A   100A(9) 2507-2516   Sep 2012   [Refereed]
Oh Hwan Hee, Ko Young-Gwang, Lu Hongxu, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
ADVANCED MATERIALS   24(31) 4311-+   Aug 2012   [Refereed]
Oh Hwan Hee, Lu Hongxu, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
BIOTECHNOLOGY PROGRESS   28(3) 773-779   May 2012   [Refereed]
Control of cell density by a micropatterned surface for osteogenic differentiation
Kawazoe Naoki, Song Wei, Lu Hongxu, Chen Guoping
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   243    Mar 2012   [Refereed]
Preparation of cultured cell-derived ECM scaffolds by a template method
Chen Guoping, Lu Hongxu, Kawazoe Naoki
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   243    Mar 2012   [Refereed]
Sugiyama Kazuyuki, Okamura Aiko, Kawazoe Naoki, Tateishi Tetsuya, Sato Shigeo, Chen Guoping
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS   32(2) 290-295   Mar 2012   [Refereed]
Hoshiba Takashi, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
BIOMATERIALS   33(7) 2025-2031   Mar 2012   [Refereed]
Hoshiba Takashi, Yamada Tomoe, Lu Hongxu, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A   100A(3) 694-702   Mar 2012   [Refereed]
Oh Hwan H., Lu Hongxu, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF BIOACTIVE AND COMPATIBLE POLYMERS   27(2) 97-106   Mar 2012   [Refereed]
Zhai Wanyin, Lu Hongxu, Chen Lei, Lin Xiaoting, Huang Yan, Dai Kerong, Naoki Kawazoe, Chen Guoping, Chang Jiang
ACTA BIOMATERIALIA   8(1) 341-349   Jan 2012   [Refereed]
Song Wei, Wang Xinlong, Lu Hongxu, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
SOFT MATTER   8(32) 8429-8437   2012   [Refereed]
Oh Hwan Hee, Lu Hongxu, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION   23(17) 2185-2195   2012   [Refereed]
Lu Hongxu, Hoshiba Takashi, Kawazoe Naoki, Koda Ichie, Song Minghui, Chen Guoping
BIOMATERIALS   32(36) 9658-9666   Dec 2011   [Refereed]
Yoshioka Taiyo, Kawazoe Naoki, Tateishi Tetsuya, Chen Guoping
MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING   296(11) 1028-1034   Nov 2011   [Refereed]
Hoshiba Takashi, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY   75(11) 2099-2104   Nov 2011   [Refereed]
Lu Hongxu, Ko Young-Gwang, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
BIOMEDICAL MATERIALS   6(4)    Aug 2011   [Refereed]
Song Wei, Lu Hongxu, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
LANGMUIR   27(10) 6155-6162   May 2011   [Refereed]
Song Wei, Lu Hongxu, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF BIOACTIVE AND COMPATIBLE POLYMERS   26(3) 242-256   May 2011   [Refereed]
Hoshiba Takashi, Lu Hongxu, Yamada Tomoe, Kawazoe Naoki, Tateishi Tetsuya, Chen Guoping
BIOTECHNOLOGY PROGRESS   27(3) 788-795   May 2011   [Refereed]
Lu Hongxu, Hoshiba Takashi, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
BIOMATERIALS   32(10) 2489-2499   Apr 2011   [Refereed]
Ko Young-Gwang, Oh Hwan Hee, Kawazoe Naoki, Tateishi Tetsuya, Chen Guoping
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION   22(1-3) 123-138   2011   [Refereed]
Song Wei, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
JOURNAL OF NANOMATERIALS      2011   [Refereed]
Hoshiba Takashi, Lu Hongxu, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
EXPERT OPINION ON BIOLOGICAL THERAPY   10(12) 1717-1728   Dec 2010   [Refereed]
Yoshioka Taiyo, Kameda Fumiko, Kawazoe Naoki, Tateishi Tetsuya, Chen Guoping
POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE   50(10) 1895-1903   Oct 2010   [Refereed]
Ko Young-Gwang, Grice Sarah, Kawazoe Naoki, Tateishi Tetsuya, Chen Guoping
MACROMOLECULAR BIOSCIENCE   10(8) 860-871   Aug 2010   [Refereed]
Lu Hongxu, Ko Young-Gwang, Kawazoe Naoki, Chen Guoping
BIOMATERIALS   31(22) 5825-5835   Aug 2010   [Refereed]
Hoshiba Takashi, Kawazoe Naoki, Tateishi Tetsuya, Chen Guoping
ADVANCED MATERIALS   22(28) 3042-3047   Jul 2010   [Refereed]
Ko Young-Gwang, Kawazoe Naoki, Tateishi Tetsuya, Chen Guoping
JOURNAL OF BIOACTIVE AND COMPATIBLE POLYMERS   25(4) 360-373   Jul 2010   [Refereed]

Misc

 
CHEN Guoping, 川添直輝
膜   43(5) 215‐223   Sep 2018
川添直輝, ZHANG Jing, CHEN Guoping
高分子学会予稿集(CD-ROM)   67(1) ROMBUNNO.3Pb084   May 2018
CHEN Guoping, CHEN Guoping, LI Xiaomeng, LI Xiaomeng, 川添直輝
高分子学会予稿集(CD-ROM)   67(1) ROMBUNNO.2H06   May 2018
CHEN Guoping, 川添直輝
バイオマテリアル(Web)   36(2) 120‐127 (WEB ONLY)   Apr 2018

Books etc

 
Photochemistry for Biomedical Applications
Naoki Kawazoe, Yoshihiro Ito, Guoping Chen (Part:Contributor, Surface Modification for Medical Devices)
Springer   Jun 2018   ISBN:978-981-13-0152-0
Osteochondral Tissue Engineering
Guoping Chen, Naoki Kawazoe (Part:Contributor, Porous Scaffolds for Regeneration of Cartilage, Bone and Osteochondral Tissue)
Springer   Apr 2018   ISBN:978-3-319-76711-6