Papers

  66
Entries per page
 • Takekoshi, Tatsuya, Karatsu, Kenichi, Suzuki, Junya, Tamura, Yoichi, Oshima, Tai, Taniguchi, Akio, Asayama, Shin'ichiro, Bakx, Tom J. L. C., Baselmans, Jochem J. A., Bosma, Sjoerd, Bueno, Juan, Wuy Chin, Kah, Fujii, Yasunori, Fujita, Kazuyuki, Huiting, Robert, Ikarashi, Soh, Ishida, Tsuyoshi, Ishii, Shun, Kawabe, Ryohei, Klapwijk, Teun M., Kohno, Kotaro, Kouchi, Akira, Llombart, Nuria, Maekawa, Jun, Murugesan, Vignesh, Nakatsubo, Shunichi, Naruse, Masato, Ohtawara, Kazushige, Laguna, Alejandro Pascual, Suzuki, Koyo, Thoen, David J., Tsukagoshi, Takashi, Ueda, Tetsutaro, de Visser, Pieter J., van der Werf, Paul P., Yates, Stephen J. C., Yoshimura, Yuki, Yurduseven, Ozan, Endo, Akira
  Journal of Low Temperature Physics 1 2020  Peer-reviewed
 • Akira Endo, Kenichi Karatsu, Yoichi Tamura, Tai Oshima, Akio Taniguchi, Tatsuya Takekoshi, Shin’ichiro Asayama, Tom J. L. C. Bakx, Sjoerd Bosma, Juan Bueno, Kah Wuy Chin, Yasunori Fujii, Kazuyuki Fujita, Robert Huiting, Soh Ikarashi, Tsuyoshi Ishida, Shun Ishii, Ryohei Kawabe, Teun M. Klapwijk, Kotaro Kohno, Akira Kouchi, Nuria Llombart, Jun Maekawa, Vignesh Murugesan, Shunichi Nakatsubo, Masato Naruse, Kazushige Ohtawara, Alejandro Pascual Laguna, Junya Suzuki, Koyo Suzuki, David J. Thoen, Takashi Tsukagoshi, Tetsutaro Ueda, Pieter J. de Visser, Paul P. van der Werf, Stephen J. C. Yates, Yuki Yoshimura, Ozan Yurduseven, Jochem J. A. Baselmans
  Nature Astronomy 11 5, 2019  Peer-reviewed
 • Takashi Tsukagoshi, Munetake Momose, Yoshimi Kitamura, Masao Saito, Ryohei Kawabe, Sean Andrews, David Wilner, Tomoyuki Kudo, Jun Hashimoto, Nagayoshi Ohashi, Motohide Tamura
  Astrophysical Journal 871(1) 5 - 18 1 2019  Peer-reviewed
 • Tomoyuki Kudo, Jun Hashimoto, Takayuki Muto, Hauyu Baobab Liu, Ruobing Dong, Yasuhiro Hasegawa, Takashi Tsukagoshi, Mihoko Konishi
  The Astrophysical Journal Letters 868(1) L5 - 13 11 2018  Peer-reviewed
 • Mayama, Satoshi, Akiyama, Eiji, Panić, Olja, Miley, James, Tsukagoshi, Takashi, Muto, Takayuki, Dong, Ruobing, de Leon, Jerome, Mizuki, Toshiyuki, Oh, Daehyeon, Hashimoto, Jun, Sai, Jinshi, Currie, Thayne, Takami, Michihiro, Grady, Carol A, Hayashi, Masahiko, Tamura, Motohide, Inutsuka, Shu-ichiro
  arXiv 1810.06941 10 2018  Peer-reviewed
 • Ryohei Kawabe, Chihomi Hara, Fumitaka Nakamura, Kazuya Saigo, Takeshi Kamazaki, Yoshito Shimajiri, Kengo Tomida, Shigehisa Takakuwa, Yohko Tsuboi, Masahiro N. Machida, James Di Francesco, Rachel Friesen, Naomi Hirano, Yumiko Oasa, Motohide Tamura, Yoichi Tamura, Takashi Tsukagoshi, David Wilner
  The Astrophysical Journal 866(2) 141 10 1, 2018  Peer-reviewed
 • Ohashi, Satoshi, Kataoka, Akimasa, Nagai, Hiroshi, Momose, Munetake, Muto, Takayuki, Hanawa, Tomoyuki, Fukagawa, Misato, Tsukagoshi, Takashi, Murakawa, Kohji, Shibai, Hiroshi
  The Astrophysical Journal 864(1) 81 9 2018  Peer-reviewed
 • Akimasa Kataoka, Takashi Tsukagoshi, Adriana Pohl, Takayuki Muto, Hiroshi Nagai, Ian W. Stephens, Kohji Tomisaka, Munetake Momose
  ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS 844(1) 5 - 9 7 2017  Peer-reviewed
 • Aya E. Higuchi, Aki Sato, Takashi Tsukagoshi, Nami Sakai, Kazunari Iwasaki, Munetake Momose, Hiroshi Kobayashi, Daisuke Ishihara, Sakae Watanabe, Hidehiro Kaneda, Satoshi Yamamoto
  ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS 839(1) 14 - 19 4 2017  Peer-reviewed
 • Robin Kooistra, Inga Kamp, Misato Fukagawa, Franois Menard, Munetake Momose, Takashi Tsukagoshi, Tomoyuki Kudo, Nobuhiko Kusakabe, Jun Hashimoto, Lyu Abe, Wolfgang Brandner, Timothy D. Brandt, Joseph C. Carson, Sebastian E. Egner, Markus Feldt, Miwa Goto, Carol A. Grady, Olivier Guyon, Yutaka Hayano, Masahiko Hayashi, Saeko S. Hayashi, Thomas Henning, Klaus W. Hodapp, Miki Ishii, Masanori Iye, Markus Janson, Ryo Kandori, Gillian R. Knapp, Masayuki Kuzuhara, Jungmi Kwon, Taro Matsuo, Michael W. McElwain, Shoken Miyama, Jun-Ichi Morino, Amaya Moro-Martin, Tetsuo Nishimura, Tae-Soo Pyo, Eugene Serabyn, Takuya Suenaga, Hiroshi Suto, Ryuji Suzuki, Yasuhiro H. Takahashi, Michihiro Takami, Naruhisa Takato, Hiroshi Terada, Christian Thalmann, Daigo Tomono, Edwin L. Turner, Makoto Watanabe, John Wisniewski, Toru Yamada, Hideki Takami, Tomonori Usuda, Motohide Tamura, Thayne Currie, Eiji Akiyama, Satoshi Mayama, Katherine B. Follette, Takao Nakagawa
  ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 597 132 1 2017  Peer-reviewed
 • Ruobing Dong, Nienke van, der Marel, Jun Hashimoto, Eugene Chiang, Eiji Akiyama, Hauyu Baobab Liu, Takayuki Muto, Gillian R. Knapp, Takashi Tsukagoshi, Joanna Brown, Simon Bruderer, Shin Koyamatsu, Tomoyuki Kudo, Nagayoshi Ohashi, Evan Rich, Mayama Satoshi, Michihiro Takami, John Wisniewski, Yi Yang, Zhaohuan Zhu, Motohide Tamura
  The Astrophysical Journal 1 2017  Peer-reviewed
 • Kang-Lou Soon, Tomoyuki Hanawa, Takayuki Muto, Takashi Tsukagoshi, Munetake Momose
  Publications of the Astronomical Society of Japan 1 2017  Peer-reviewed
 • Akiyama, Eiji, Hashimoto, Jun, baobabu Liu, Hauyu, i-hsiu Li, Jennifer, Bonnefoy, Michael, Dong, Ruobing, Hasegawa, Yasuhiro, Henning, Thomas, Sitko, Michael L, Janson, Markus, Feldt, Markus, Wisniewski, John, Kudo, Tomoyuki, Kusakabe, Nobuhiko, Tsukagoshi, Takashi, Momose, Munetake, Muto, Takayuki, Taki, Tetsuo, Kuzuhara, Masayuki, Satoshi, Mayama, Takami, Michihiro, Ohashi, Nagayoshi, Grady, Carol A, Kwon, Jungmi, Thalmann, Christian, Abe, Lyu, Brandner, Wolfgang, Brandt, Timothy D, Carson, Joseph C, Egner, Sebastian, Goto, Miwa, Guyon, Olivier, Hayano, Yutaka, Hayashi, Masahiko, Hayashi, Saeko S, Hodapp, Klaus W, Ishii, Miki, Iye, Masanori, Knapp, Gillian R, Kandori, Ryo, Matsuo, Taro, Mcelwain, Michael W, Miyama, Shoken, Morino, Jun-Ichi, Moro-Martin, Amaya, Nishimura, Tetsuo, Pyo, Tae-Soo, Serabyn, Eugene, Suenaga, Takuya, Suto, Hiroshi, Suzuki, Ryuji, Takahashi, Yasuhiro H, Takato, Naruhisa, Terada, Hiroshi, Tomono, Daigo, Turner, Edwin L, Watanabe, Makoto, Yamada, Toru, Takami, Hideki, Usuda, Tomonori, Tamura, Motohide
  The Astronomical Journal 152(6) 222 - 228 12 2016  Peer-reviewed
 • Takahiro Iino, Hirofumi Ohyama, Yasuhiro Hirahara, Toru Takahashi, Takashi Tsukagoshi
  The Astronomical Journal 152(6) 179 - 183 12 2016  Peer-reviewed
 • Akimasa Kataoka, Takashi Tsukagoshi, Munetake Momose, Hiroshi Nagai, Takayuki Muto, Cornelis P. Dullemond, Adriana Pohl, Misato Fukagawa, Hiroshi Shibai, Tomoyuki Hanawa, Koji Murakawa
  The Astrophysical Journal Letters 831(2) 12 - 17 11 2016  Peer-reviewed
 • Takashi Tsukagoshi, Hideko Nomura, Takayuki Muto, Ryohei Kawabe, Daiki Ishimoto, Kazuhiro D. Kanagawa, Satoshi Okuzumi, Shigeru Ida, Catherine Walsh, Tom J. Millar
  The Astrophysical Journal Letters 829(2) 35 - 40 10 2016  Peer-reviewed
 • Sheng-Jun Lin, Yoshito Shimajiri, Chihomi Hara, Shih-Ping Lai, Fumitaka Nakamura, Koji Sugitani, Ryohei Kawabe, Yoshimi Kitamura, Atsushi Yoshida, Hidefumi Tatei, Toshiya Akashi, Aya E. Higuchi, Takashi Tsukagoshi
  The Astrophysical Journal 826(2) 193 - 210 8 2016  Peer-reviewed
 • Tsukagoshi, T, Nomura, H, Muto, T, Kawabe, R, Ishimoto, D, Kanagawa, K.D, Okuzumi, S, Ida, S, Walsh, C, Millar, T.J
  Resolving planet formation in the era of ALMA and extreme AO 7 2016
 • Iino, Takahiro, Nakamoto, Satoru, Tsukagoshi, Takashi, Tanaka, Kunihiko, Tanaka, Yuki, Hirahara, Yasuhiro
  American Astronomical Society, DPS meeting #48 7 2016
 • Kanagawa, K. D, Muto, T, Tanaka, H, Tanigawa, T, Takeuchi, T, Tsukagoshi, T, Momose, M
  Publications of the Astronomical Society of Japan 68(3) 43 - 49 6 2016  Peer-reviewed