Taisuke Yoneda

J-GLOBAL         Last updated: May 19, 2013 at 00:42
 
Avatar
Name
Taisuke Yoneda
E-mail
taisuke.yonedariken.jp
Affiliation
RIKEN

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Taisuke Yoneda, Katsuro Kameyama, Kazusa Esumi, Yohei Daimyo, Masahiko Watanabe, and Yoshio Hata.
PLoS ONE      Jan 2013   [Refereed]
Yu Morishima, Masahito Toigawa, Nami Ohmura, Taisuke Yoneda, Yuichiro Tagane, Yoshio Hata
Cereb Cortex      2012   [Refereed]