Profile Information

Affiliation
Japan Atomic Energy Agency

J-GLOBAL ID
202101017760445600
researchmap Member ID
R000017636

Research Areas

  1

Misc.

  4
 • None 
  Miyabe Kenjiro, Akiyama Kiyomitsu
  Hoken Butsuri, 37(3) 222-, Sep, 2002  
 • None 
  Miyabe Kenjiro, Akiyama Kiyomitsu
  JNC TN8410 99-054, 175, Oct, 1999  
 • None 
  Ishida Junichiro, Akiyama Kiyomitsu, Tanaka Hiroshi, Kurimata Tomoyuki*, Ozawa Tomoyasu*, Kurachi Tamotsu*, Sakuyama Mitsuhiro*, Hashizume Koji*, Yokota Tomokazu*
  JNC TN8410 98-002, 112, Sep, 1998  
 • None 
  Ishida Junichiro, Tanaka Hiroshi
  PNC TN8410 98-061, 87, Oct, 1997  

Presentations

  13