Profile Information

Affiliation
-
Degree
創薬科学(名古屋大学)

Researcher number
30809421
J-GLOBAL ID
201801012097393881
researchmap Member ID
B000315363

Papers

  19

Misc.

  4
 • SHIHOYA Wataru, INOUE Keiichi, INOUE Keiichi, INOUE Keiichi, SINGH Manish, KONNO Masae, HOSOSHIMA Shoko, YAMASHITA Keitaro, YAMASHITA Keitaro, IKEDA Kento, HIGUCHI Akimitsu, IZUME Tamaki, OKAZAKI Sae, HASHIMOTO Masanori, MIZUTORI Ritsu, TOMIDA Sahoko, YAMAUCHI Yumeka, ABE-YOSHIZUMI Rei, KATAYAMA Kota, TSUNODA Satoshi P., TSUNODA Satoshi P., SHIBATA Mikihiro, FURUTANI Yuji, FURUTANI Yuji, FURUTANI Yuji, PUSHKAREV Alina, BEJA Oded, UCHIHASHI Takayuki, UCHIHASHI Takayuki, KANDORI Hideki, NUREKI Osamu
  日本化学会春季年会講演予稿集(CD-ROM), 100th, 2020  
 • SHIHOYA Wataru, INOUE Keiichi, MANISH Singh, HIGUCHI Akimitsu, KONNO Masae, YOSHIZUMI Rei, UCHIHASHI Takayuki, KANDORI Hideki, NUREKI Osamu
  生物物理(Web), 60(Supplement 1-2), 2020  
 • HIGUCHI Akimitsu, SHIHOYA Wataru, INOUE Keiichi, INOUE Keiichi, INOUE Keiichi, KONNO Masae, KANDORI Hideki, NUREKI Osamu
  生物物理(Web), 59(Supplement 1-2), 2019  
 • SHIHOYA Wataru, INOUE Keiichi, INOUE Keiichi, INOUE Keiichi, MANISH Singh, KONNO Masae, HOSOSHIMA Shoko, YAMASHITA Keitaro, IKEDA Kento, HIGUCHI Akimitsu, OKAZAKI Sae, TAMAKI Izume, HASHIMOTO Masanori, MIZUTORI Ritsu, TOMIDA Sahoko, YAMAUCHI Yumeka, ABE-YOSHIZUMI Rei, KATAYAMA Kota, TSUNODA P. Satoshi, SHIBATA Mikihiro, FURUTANI Yuji, FURUTANI Yuji, FURUTANI Yuji, PUSHKAREV Alina, BEJA Oded, UCHIHASHI Takayuki, KANDORI Hideki, NUREKI Osamu
  生物物理(Web), 59(Supplement 1-2), 2019