Xia Junshi

J-GLOBALへ         更新日: 18/10/19 16:17
 
アバター
研究者氏名
Xia Junshi
 
シャ ジュンシ
eメール
junshi.xiariken.jp
所属
国立研究開発法人理化学研究所
部署
革新知能統合研究センター
職名
研究員
ORCID ID
0000-0002-5586-6536

研究分野

 
 

経歴

 
2018年5月
 - 
現在
RIKEN AIP Geoinformatics Unit Research scientist
 
2016年5月
 - 
2018年4月
The University of Tokyo JSPS Research Fellow
 
2015年5月
 - 
2016年4月
University of Bordeaux Post-doctoral researcher
 
2014年10月
 - 
2015年4月
Nanjing University Visiting research scientist
 

論文

 
Wang Zheng, Mao Zhihua, Xia Junshi, Du Peijun, Shi Liangliang, Huang Haiqing, Wang Tianyu, Gong Fang, Zhu Qiankun
FRONTIERS OF EARTH SCIENCE   12(2) 280-298   2018年6月   [査読有り]
Yokoya Naoto, Ghamisi Pedram, Xia Junshi, Sukhanov Sergey, Heremans Roel, Tankoyeu Ivan, Bechtel Benjamin, Le Saux Bertrand, Moser Gabriele, Tuia Devis
IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING   11(5) 1363-1377   2018年5月   [査読有り]
Wang Zheng, Xia Junshi, Wang Lihui, Mao Zhihua, Zeng Qun, Tian Liqiao, Shi Liangliang
JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING   46(3) 355-366   2018年3月   [査読有り]
Le Gan, Junshi Xia, Peijun Du, Jocelyn Chanussot
IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing   56(9) 5343-5356   2018年   [査読有り]
Peijun Du, Le Gan, Junshi Xia, Daming Wang
IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing   56(8) 4664-4677   2018年   [査読有り]
Junshi Xia, Pedram Ghamisi, Naoto Yokoya, Akira Iwasaki
IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing   56(1) 202-216   2018年   [査読有り]
Jike Chen, Peijun Du, Changshan Wu, Junshi Xia, Jocelyn Chanussot
Remote Sensing   10(6) 872   2018年   [査読有り]
Xin Wang, Sicong Liu, Peijun Du, Hao Liang, Junshi Xia, Yunfeng Li
Remote Sensing   10(2) 276   2018年   [査読有り]
Junshi Xia, Naoto Yokoya, Akira Iwasak
IEEE Geosci. Remote Sensing Lett.   15(6) 957-961   2018年   [査読有り]
Zhigang Xu, Jike Chen, Junshi Xia, Peijun Du, Hongrui Zheng, Le Gan
IEEE Geosci. Remote Sensing Lett.   15(5) 789-793   2018年   [査読有り]
Xia Junshi, Falco Nicola, Benediktsson Jon Atli, Du Peijun, Chanussot Jocelyn
IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING   10(4) 1601-1609   2017年4月   [査読有り]
Luo Jieqiong, Du Peijun, Samat Alim, Xia Junshi, Che Meiqin, Xue Zhaohui
SCIENTIFIC REPORTS   7    2017年1月   [査読有り]
Junshi Xia,Naoto Yokoya,Akira Iwasaki
2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2017, Fort Worth, TX, USA, July 23-28, 2017   4762-4765   2017年   [査読有り]
Junshi Xia,Naoto Yokoya,Akira Iwasaki
2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2017, Fort Worth, TX, USA, July 23-28, 2017   3652-3655   2017年   [査読有り]
Peijun Du,Junshi Xia,Pedram Ghamisi,Akira Iwasaki,Jon Atli Benediktsson
2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2017, Fort Worth, TX, USA, July 23-28, 2017   2223-2226   2017年   [査読有り]
Naoto Yokoya,Pedram Ghamisi,Junshi Xia
2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2017, Fort Worth, TX, USA, July 23-28, 2017   1197-1200   2017年   [査読有り]
Junshi Xia,Naoto Yokoya,Akira Iwasaki
2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, ICASSP 2017, New Orleans, LA, USA, March 5-9, 2017   6185-6189   2017年   [査読有り]
Erzhu Li, Junshi Xia, Peijun Du, Cong Lin, Alim Samat
IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing   55(10) 5653-5665   2017年   [査読有り]
Junshi Xia, Naoto Yokoya, Akira Iwasaki
IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing   55(1) 421-431   2017年   [査読有り]
Hongrui Zheng, Peijun Du, Jike Chen, Junshi Xia, Erzhu Li, Zhigang Xu, Xiaojuan Li, Naoto Yokoya
Remote Sensing   9(12) 1274   2017年   [査読有り]
Le Gan, Junshi Xia, Peijun Du, Zhigang Xu
IEEE Geosci. Remote Sensing Lett.   14(11) 1968-1972   2017年   [査読有り]
Le Gan, Peijun Du, Junshi Xia, Yaping Meng
IEEE Geosci. Remote Sensing Lett.   14(5) 684-688   2017年   [査読有り]
Chen Jike, Xia Junshi, Du Peijun, Chanussot Jocelyn
IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING   9(9) 4060-4072   2016年9月   [査読有り]
Junshi Xia,Lionel Bombrun,Yannick Berthoumieu,Christian Germain,Array
2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2016, Beijing, China, July 10-15, 2016   5126-5129   2016年   [査読有り]
Junshi Xia,Lionel Bombrun,Yannick Berthoumieu,Christian Germain
2016 IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2016, Phoenix, AZ, USA, September 25-28, 2016   2206-2210   2016年   [査読有り]
Junshi Xia,Lionel Bombrun,Tülay Adali,Yannick Berthoumieu,Christian Germain
2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, ICASSP 2016, Shanghai, China, March 20-25, 2016   1422-1426   2016年   [査読有り]
Junshi Xia,Lionel Bombrun,Tülay Adali,Yannick Berthoumieu,Christian Germain
IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing   54(8) 4971-4982   2016年   [査読有り]
Junshi Xia,Jocelyn Chanussot,Array,Xiyan He
IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing   54(3) 1519-1531   2016年   [査読有り]
Jike Chen,Junshi Xia,Array,Jocelyn Chanussot,Zhaohui Xue,Xiangjian Xie
Remote Sensing   8(7) 601   2016年   [査読有り]
Junshi Xia,Array,Array,Jocelyn Chanussot,Array
IEEE Geosci. Remote Sensing Lett.   13(4) 584-588   2016年   [査読有り]
Rui Bao, Junshi Xia, Mauro Dalla Mura, Peijun Du, Jocelyn Chanussot, Jinchang Ren
IEEE Geosci. Remote Sensing Lett.   13(3) 359-363   2016年   [査読有り]
Li Erzhu, Du Peijun, Samat Alim, Xia Junshi, Che Meiqin
INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING   36(24) 5983-6007   2015年12月   [査読有り]
Du Peijun, Xia Junshi, Feng Li
JOURNAL OF APPLIED REMOTE SENSING   9    2015年1月   [査読有り]
Jike Chen,Junshi Xia,Peijun Du,Jocelyn Chanussot
7th Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing, WHISPERS 2015, Tokyo, Japan, June 2-5, 2015   1-4   2015年   [査読有り]
Wenzhi Liao,Junshi Xia,Array,Wilfried Philips
2015 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2015, Milan, Italy, July 26-31, 2015   53-56   2015年   [査読有り]
Junshi Xia,Mauro Dalla Mura,Jocelyn Chanussot,Array,Xiyan He
IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing   53(9) 4768-4786   2015年   [査読有り]
Array,Sicong Liu,Junshi Xia,Yindi Zhao
Information Fusion   14(1) 19-27   2013年1月   [査読有り]
Junshi Xia,Jocelyn Chanussot,Array,Xiyan He
IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing   53(5) 2532-2546   2015年   [査読有り]
Xiangjian Xie,Peijun Du,Junshi Xia,Jieqiong Luo
IEEE Geosci. Remote Sensing Lett.   12(9) 1988-1992   2015年   [査読有り]
Junshi Xia,Wenzhi Liao,Jocelyn Chanussot,Array,Guanghan Song,Wilfried Philips
IEEE Geosci. Remote Sensing Lett.   12(7) 1471-1475   2015年   [査読有り]
Junshi Xia,Jocelyn Chanussot,Array,Xiyan He
Fusion in Computer Vision - Understanding Complex Visual Content   135-160   2014年   [査読有り]
Xiyan He,Laurent Condat,Array,Jocelyn Chanussot,Junshi Xia
IEEE Trans. Image Processing   23(9) 4160-4174   2014年   [査読有り]
Peijun Du,Pei Liu,Junshi Xia,Li Feng,Sicong Liu,Kun Tan,Liang Cheng
Remote Sensing   6(10) 9458-9474   2014年   [査読有り]
Junshi Xia,Array,Xiyan He,Jocelyn Chanussot
IEEE Geosci. Remote Sensing Lett.   11(1) 239-243   2014年   [査読有り]
Du Peijun, Chen Yu, Xia Junshi, Tan Kun
JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING   41(2) 213-222   2013年6月   [査読有り]
Du Peijun, Xia Junshi, Du Qian, Luo Yan, Tan Kun
INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING   34(3) 848-863   2013年   [査読有り]
Junshi Xia,Peijun Du,Xiyan He
Multiple Classifier Systems, 11th International Workshop, MCS 2013, Nanjing, China, May 15-17, 2013. Proceedings   343-351   2013年   [査読有り]
Junshi Xia,Jocelyn Chanussot,Peijun Du,Xiyan He
4th Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing, WHISPERS 2012, Shanghai, China, June 4-7, 2012   1-4   2012年   [査読有り]
Peijun Du,Junshi Xia,Jocelyn Chanussot,Xiyan He
2012 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2012, Munich, Germany, July 22-27, 2012   174-177   2012年   [査読有り]
Xiyan He,Laurent Condat,Jocelyn Chanussot,Junshi Xia
2012 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2012, Munich, Germany, July 22-27, 2012   166-169   2012年   [査読有り]