Presentations

Sep 22, 2017

RFトラップに閉じ込めた単一イオンの時計遷移分光で観測される サイドバンドの解析

日本物理学会2017年秋季大会
  • 今井 康貴
  • ,
  • 杉山 和彦
  • ,
  • 入江 連
  • ,
  • 北野 正雄

Language
Japanese
Presentation type
Oral presentation (general)