Chisato Yoshikawa

J-GLOBAL         Last updated: Nov 22, 2018 at 14:33
 
Avatar
Name
Chisato Yoshikawa
Affiliation
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Research funding number
40435839

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Kawagucci Shinsuke, Makabe Akiko, Kodama Taketoshi, Matsui Yohei, Yoshikawa Chisato, Ono Etsuro, Wakita Masahide, Nunoura Takuro, Uchida Hiroshi, Yokokawa Taichi
OCEAN SCIENCE   14(4) 575-588   Jul 2018   [Refereed]
Yoshikawa Chisato, Makabe Akiko, Matsui Yohei, Nunoura Takuro, Ohkouchi Naohiko
GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS   19(7) 2212-2224   Jul 2018   [Refereed]
Yasunaka Sayaka, Nojiri Yukihiro, Hashioka Taketo, Yoshikawa Chisato, Kodama Taketoshi, Nakaoka Shin-ichiro, Chiba Sanae, Hashihama Fuminori, Wakita Masahide, Furuya Ken, Sasano Daisuke, Murata Akihiko, Uchida Hiroshi, Aoyama Michio
JOURNAL OF OCEANOGRAPHY   74(1) 1-11   Feb 2018   [Refereed]
Honda Makio C., Wakita Masahide, Matsumoto Kazuhiko, Fujiki Tetsuichi, Siswanto Eko, Sasaoka Kosei, Kawakami Hajime, Mino Yoshihisa, Sukigara Chiho, Kitamura Minoru, Sasai Yoshikazu, Smith Sherwood L., Hashioka Taketo, Yoshikawa Chisato, Kimoto Katsunori, Watanabe Shuichi, Kobari Toru, Nagata Toshi, Hamasaki Koji, Kaneko Ryo, Uchimiya Mario, Fukuda Hideki, Abe Osamu, Saino Toshiro
JOURNAL OF OCEANOGRAPHY   73(5) 647-667   Oct 2017   [Refereed]
Kajino Mizuo, Ishizuka Masahide, Igarashi Yasuhito, Kita Kazuyuki, Yoshikawa Chisato, Inatsu Masaru
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS   16(20) 13149-13172   Oct 2016   [Refereed]