Yoshihito Niimura

J-GLOBAL         Last updated: Apr 21, 2015 at 11:16
 
Avatar
Name
Yoshihito Niimura
Alternative names
Yoshihito Niimura
Affiliation
The University of Tokyo
Section
Graduate School of Agricultural and Life SciencesApplied Biological Chemistry

Published Papers

 
Wang Z, Pascual-Anaya J, Zadissa A, Li W, Niimura Y, Huang Z, Li C, White S, Xiong Z, Fang D, Wang B, Ming Y, Chen Y, Zheng Y, Kuraku S, Pignatelli M, Herrero J, Beal K, Nozawa M, Li Q, Wang J, Zhang H, Yu L, Shigenobu S, Wang J, Liu J, Flicek P, Searle S, Wang J, Kuratani S, Yin Y, Aken B, Zhang G, Irie N
Nature genetics   45 701-706   Jun 2013   [Refereed]
Matsumae H, Hamada M, Fujie M, Niimura Y, Tanaka H, Kawashima T
Gene   519 82-90   Apr 2013   [Refereed]
Niimura Y
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)   1068 95-105   2013   [Refereed]
Niimura Y
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)   1003 39-49   2013   [Refereed]