Yasuo Tsunaka

J-GLOBAL         Last updated: Jul 31, 2019 at 15:23
 
Avatar
Name
Yasuo Tsunaka
Affiliation
Yokohama City University
Section
Graduate School of Medical Life Science

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Mayanagi Kouta, Saikusa Kazumi, Miyazaki Naoyuki, Akashi Satoko, Iwasaki Kenji, Nishimura Yoshifumi, Morikawa Kosuke, Tsunaka Yasuo
SCIENTIFIC REPORTS   9    Jul 2019   [Refereed]
Ohara Yukiko, Ozeki Yuriko, Tateishi Yoshitaka, Mashima Tsukasa, Arisaka Fumio, Tsunaka Yasuo, Fujiwara Yoshie, Nishiyama Akihito, Yoshida Yutaka, Kitadokoro Kengo, Kobayashi Haruka, Kaneko Yukihiro, Nakagawa Ichiro, Maekura Ryoji, Yamamoto Saburo, Katahira Masato, Matsumoto Sohkichi
PLOS ONE   13(10)    Oct 2018   [Refereed]
Tsunaka Yasuo, Fujiwara Yoshie, Oyama Takuji, Hirose Susumu, Morikawa Kosuke
GENES & DEVELOPMENT   30(6) 673-686   Mar 2016   [Refereed]
Han Yong-Woon, Tsunaka Yasuo, Yokota Hiroaki, Matsumoto Tomoko, Kashiwazaki Gengo, Morinaga Hironobu, Hashiya Kaori, Bando Toshikazu, Sugiyama Hiroshi, Harada Yoshie
BIOMATERIALS SCIENCE   2(3) 297-307   2014   [Refereed]
Hashimoto Manami, Kodera Noriyuki, Tsunaka Yasuo, Oda Masayuki, Tanimoto Mitsuru, Ando Toshio, Morikawa Kosuke, Tate Shin-ichi
BIOPHYSICAL JOURNAL   104(10) 2222-2234   May 2013   [Refereed]

Misc

 
津中康央, 真柳浩太, 七種和美, 七種和美, 宮崎直幸, 明石知子, 岩崎憲治, 岩崎憲治, 西村善文, 森川耿右
日本細胞生物学会大会(Web)   71st ROMBUNNO.2P‐019(2SDa‐04) (WEB ONLY)   2019
津中康央, 真柳浩太, 七種和美, 七種和美, 宮崎直幸, 明石知子, 岩崎憲治, 西村善文, 森川耿右
日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web)   41st ROMBUNNO.1P‐0161 (WEB ONLY)   2018
大友秀明, 森脇義仁, 栗田順一, 津中康央, 西村善文
日本分子生物学会年会プログラム・要旨集(Web)   41st ROMBUNNO.2P‐0110 (WEB ONLY)   2018
津中康央
エピゲノムはどこまで操れるようになったか 第11回日本エピジェネティクス研究会年会プログラム集 理研シンポジウム 平成29年   39   2017
津中康央, 津中康央, 藤原芳江, 大山拓次, 広瀬進, 森川耿右
日本生化学会大会(Web)   89th ROMBUNNO.2P‐276 (WEB ONLY)   2016