Yuji Hara

J-GLOBAL         Last updated: May 21, 2019 at 02:40
 
Avatar
Name
Yuji Hara
Affiliation
Kyoto University

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
 
   
 
Kyoto University
 

Published Papers

 
Takuto Suito, Kohjiro Nagao, Masataka Hatano, Kenichi Kohashi, Aiko Tanabe, Hiromichi Ozaki, Jun Kawamoto, Tatsuo Kurihara, Tetsuo Mioka, Kazuma Tanaka, Yuji Hara, Masato Umeda
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY   164(2)    Aug 2018   [Refereed]
Masaki Tsuchiya, Yuji Hara, Masaki Okuda, Karin Itoh, Ryotaro Nishioka, Akifumi Shiomi, Kohjiro Nagao, Masayuki Mori, Yasuo Mori, Junichi Ikenouchi, Ryo Suzuki, Motomu Tanaka, Tomohiko Ohwada, Junken Aoki, Motoi Kanagawa, Tatsushi Toda, Yosuke Nagata, Ryoichi Matsuda, Yasunori Takayama, Makoto Tominaga, Masato Umeda
NATURE COMMUNICATIONS   9    May 2018   [Refereed]
Sravani Banerjee, David Aponte-Diaz, Calvin Yeager, Suresh D. Sharma, Gang Ning, Hyung S. Oh, Qingxia Han, Masato Umeda, Yuji Hara, Robert Y. L. Wang, Craig E. Cameron
PLOS PATHOGENS   14(5)    May 2018   [Refereed]
Akira Murakami, Kohjiro Nagao, Naoto Juni, Yuji Hara, Masato Umeda
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY   292(49)    Dec 2017   [Refereed]
F. Saito, H. Okuma, J. Mitsui, Y. Hara, Y. Hatanaka, M. Ikada, T. Shimizu, K. Matsumura, J. Shimizu, S. Tsuji, M. Sonoo
NEUROMUSCULAR DISORDERS   26    Oct 2016   [Refereed]
Rina Ogawa, Kohjiro Nagao, Kentaro Taniuchi, Masaki Tsuchiya, Utako Kato, Yuji Hara, Takehiko Inaba, Toshihide Kobayashi, Yoshihiro Sasaki, Kazunari Akiyoshi, Miho Watanabe-Takahashi, Kiyotaka Nishikawa, Masato Umeda
ACS NANO   10(7)    May 2015   [Refereed]
Tobias Willer, Kei-ichiro Inamori, David Venzke, Corinne Harvey, Greg Morgensen, Yuji Hara, Daniel Beltrán Valero de Bernabé, Liping Yu, Kevin M Wright, Kevin P Campbell
eLife   3    Oct 2014   [Refereed]
Y. Endo, S. Noguchi, Y. Hara, Y. K. Hayashi, K. Motomura, S. Miyatake, N. Murakami, S. Tanaka, S. Yamashita, R. Kizu, M. Bamba, Y.-i. Goto, N. Matsumoto, I. Nonaka, I. Nishino
Human Molecular Genetics   24(3)    Sep 2014   [Refereed]
Kei-ichiro Inamori, Tobias Willer, Yuji Hara, David Venzke, Mary E. Anderson, Nigel F. Clarke, Pascale Guicheney, Carsten G. Bönnemann, Steven A. Moore, Kevin P. Campbell
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY   289    Aug 2014   [Refereed]
K.-i. Inamori, Y. Hara, T. Willer, M. E. Anderson, Z. Zhu, T. Yoshida-Moriguchi, K. P. Campbell
Glycobiology   23(3)    Nov 2012   [Refereed]
Masahiro Katano, Tomohiro Numata, Kripamoy Aguan, Yuji Hara, Shigeki Kiyonaka, Shinichiro Yamamoto, Takafumi Miki, Seishiro Sawamura, Toshimitsu Suzuki, Kazuhiro Yamakawa, Yasuo Mori
CELL CALCIUM   51(2)    Feb 2012
Shinichiro Yamamoto, Shunichi Shimizu, Shigeki Kiyonaka, Nobuaki Takahashi, Teruaki Wajima, Yuji Hara, Takaharu Negoro, Toshihito Hiroi, Yuji Kiuchi, Takaharu Okada, Shuji Kaneko, Ingo Lange, Andrea Fleig, Reinhold Penner, Miyuki Nishi, Hiroshi Takeshima, Yasuo Mori
NATURE MEDICINE   14(7)    Jul 2008   [Refereed]
Takashi Yoshida, Ryuji Inoue, Takashi Morii, Nobuaki Takahashi, Shinichiro Yamamoto, Yuji Hara, Makoto Tominaga, Shunichi Shimizu, Yoji Sato, Yasuo Mori
NATURE CHEMICAL BIOLOGY   2(11)    Nov 2006
Motohiro Nishida, Yuji Hara, Takashi Yoshida, Ryuji Inoue, Yasuo Mori
MICROCIRCULATION   13(7)    Oct 2006
Kazuya Togashi, Yuji Hara, Tomoko Tominaga, Tomohiro Higashi, Yasunobu Konishi, Yasuo Mori, Makoto Tominaga
EMBO JOURNAL   25(9)    May 2006

Books etc

 
Dystroglycan: Extracellular Matrix Receptor that Links to Cytoskeleton
Yuji Hara (Part:Contributor)
Oct 2014