Yuki Sasakawa

J-GLOBAL         Last updated: Jul 3, 2019 at 13:45
 

Published Papers

 
Health-risk Concerns vs. Medical Benefits of the GM Technology
Yoko Saito, Yuki Sasakawa, Yutaka Tabei and Shoichi Ito
AgBioForum   19(2)    2017   [Refereed]
Takamitsu Kohzuma, Tsuyoshi Inoue, Fuminori Yoshizaki, Yuki Sasakawa, Kazuhiko Onodera, Shigenori Nagatomo, Teizo Kitagawa, Sachiko Uzawa, Yoshiaki Isobe, Yasutomo Sugimura, Masaharu Gotowda and Yasushi Kai
J. Biol. Chem.   274(17) 11817-11823   1999   [Refereed]
Yuki Sasakawa, Kazuhiko Onodera, Machiko Karasawa, Sang-Choul Im, Eiji Suzuki, Fuminori Yoshizaki, Yasutomo Sugimura, Naoki Shibata, Tsuyoshi Inoue, Yasushi Kai, Shigenori Nagatomo, Teizo Kitagawa, Takamitsu Kohzuma
Inorganic Chimica Acta   283(1) 184-192   1998   [Refereed]