Yuji Kitaichi

J-GLOBAL         Last updated: Sep 12, 2018 at 09:39
 
Avatar
Name
Yuji Kitaichi

Research Interests

 
 

Research Areas

 
 

Misc

 
TANAKA Teruaki, INOUE Takeshi, SUZUKI Katsuji, KITAICHI Yuji, MASUI Takuya, DENDA Kenzo, KOYAMA Tsukasa
109(8) 730-742   Aug 2007
INOUE Takeshi, KITAICHI Yuji, TANAKA Teruaki, NAKAGAWA Shin, KUSUMI Ichiro, MASUI Takuya, HIROTA Masashi, KOYAMA Tsukasa
18(1) 35-43   Mar 2007
ABEKAWA Tomohiro, KITAICHI Yuuichi, MATSUYAMA Tetsuaki, KOYAMA Tsukasa
106(11) 1357-1372   Nov 2004
INOUE Takeshi, IZUMI Takeshi, LI Xiao-Bai, HUANG Ji Zhong, KITAICHI Yuji, NAKAGAWA Shin, KOYAMA Tsukasa
24(3) 125-131   Jun 2004