Shinichi Sawada

J-GLOBAL         Last updated: Nov 14, 2019 at 02:52
 
Avatar
Name
Shinichi Sawada
Affiliation
Kyoto University

Published Papers

 
Shigeo Takeda, Tomoki Nishimura, Kaori Umezaki, Akiko Kubo, Michiyo Yanase, Shin-ichi Sawada, Yoshihiro Sasaki, Kazunari Akiyoshi
BIOMATERIALS SCIENCE   7(4) 1617-1622   Apr 2019   [Refereed]
Daisuke Muraoka, Naohiro Seo, Tae Hayashi, Yoshiro Tahara, Keisuke Fujii, Isao Tawara, Yoshihiro Miyahara, Kana Okamori, Hideo Yagita, Seiya Imoto, Rui Yamaguchi, Mitsuhiro Komura, Satoru Miyano, Masahiro Goto, Shin-ichi Sawada, Akira Asai, Hiroaki Ikeda, Kazunari Akiyoshi, Naozumi Harada, Hiroshi Shiku
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION   129(3) 1278-1294   Mar 2019   [Refereed]
Risako Miura, Yoshiro Tahara, Shin-ichi Sawada, Yoshihiro Sasaki, Kazunari Akiyoshi
SCIENTIFIC REPORTS   8(1) 16464   Nov 2018   [Refereed]
Tatsuhiko Azegami, Yoshikazu Yuki, Kaori Hayashi, Akihito Hishikawa, Shin-ichi Sawada, Kazuya Ishige, Kazunari Akiyoshi, Hiroshi Kiyono, Hiroshi Itoh
JOURNAL OF HYPERTENSION   36(2) 387-394   Feb 2018   [Refereed]
Shin-ichi Sawada, Hiroko Yukawa, Shigeo Takeda, Yoshihiro Sasaki, Kazunari Akiyoshi
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION   28(10-12) 1183-1198   2017   [Refereed]